Affiliate Marketing؛ به‌ صرفه در کرونا

با شیوع کرونا استفاده از راه‌های عملکردگرا به پیش شرطی برای ثبات تبدیل شده است. برخی تبلیغ کنندگان با مشکل کمبود بودجه دست به گریبانند. متداول ترین معضل برای شرکت‌ها آن است که تصمیم بگیرند پس از سرمایه گذاری در کانال‌های داخلی، حالا دیگر بودجه بازاریابی خود را صرف انجام چه کاری کنند. کانال‌های Affiliate بیشتر اوقات راه حل‌های مطلوبی را ارائه می‌دهند زیرا نتایج و عملکرد چنین فعالیت‌هایی قابل ارزیابی و پرداخت است. هنگامی که بودجه تبلیغاتی کم است، سرمایه گذاری بر روی یک کانال بازاریابی که به ازای هر معامله هزینه‌ای دریافت می‌کند، می‌تواند نسبت به سایر کانال‌های بازاریابی موجود، امن ترین شرط بندی طی بحران فعلی به شمار رود.

...

کد خبر: 1
  تاریخ خبر : 29 خرداد 1400
 1143